• Home
  • LIGI
  • PALKT
  • Piekarska Amatorska Liga Koszykarskich Trójek – PALKT

Piekarska Amatorska Liga Koszykarskich Trójek – PALKT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich zaprasza do udziału w Piekarskiej Amatorskiej Lidze Koszykarskich Trójek – PALKT.           

                                 

W rozgrywkach mogą brać udział drużyny 5 osobowe (3 zawodników grających + max. 2 rezerwowych). Uczestnicy nie mogą być zrzeszeni w koszykarskich klubach i zgłoszeni do rozgrywek organizowanych przez PZKosz.

W drużynie mogą występować zawodnicy powyżej 16-ego roku życia. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są przedłożyć pisemną zgodę rodziców i informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. Pozostali zawodnicy podpisują oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w rozgrywkach.

Inauguracja rozgrywek w niedzielę 24 października w Sali Sportowej MOSiR w Kozłowej Górze. Spotkania rozgrywane będą od godziny 14.00.

Informację i zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 października b.r. pod numerem

(32) 768 – 10 – 10 lub  poprzez  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mosir.piekary.pl lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny oraz dane kontaktowe do przedstawiciela zespołu.

 

REGULAMIN ….........................

Lista zgłoszeniowa .........................

Oświadczenie rodzica .......................
Oświadczenie uczestnika ........................