Skip to main content

Deklaracja dostępności serwisu www.mosir.piekary.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu mosir.piekary.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.mosir.piekary.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017.12.11. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.01.05.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 11 grudnia 2017 r. nie są dostępne. Sytuacja tam ma miejsce ze względu na zmianę operatora naszej domeny. Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat naszej działalności przed 11.12.2017 napisz na naszego maila 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznaczałoby bardzo wysokie koszty, ze względu na ogromny obszar jaki zajmuje zarządzana przez nasz Ośrodek infrastruktura sportowa. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.10.25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Możesz się z nami komunikować pisząc wiadomość na naszą skrzynkę e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu 32 768-10-10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnych.

W przypadku chęci uzyskania dostępu do informacji w formach alternatywnych (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości dokumentów itp.) należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, ul. Olimpijska 3, 41-943 Piekary Śląskie

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Olimpijskiej. Po prawej stronie znajduje się portiernia gdzie można uzyskać pomoc w poruszaniu się po budynku.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
 • W budynku MOSiR w Piekarach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 3 obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.
 • Na terenie kąpieliska MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3 dostępna jest ubikacja dla osób z niepełnosprawnością oraz platforma umożliwiająca niepełnosprawnym dostanie się do niecki basenu.
 • Na stadionie MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3 umiejscowiony jest podjazd dla wózków, umożliwiający się im poruszanie się po koronie stadionu.
 • Do budynku istnieje możliwość dojazdu komunikacją miejską - autobusami linii - 164, 264 i 780, przystanek - Osiedle Wieczorka MOSiR.

Aplikacje mobilne

Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich publikuje także informacje cyfrowe w swoich mediach społecznościowych.