Aktualności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Sportowy Dzień Dziecka 2022

W sobotę 4 czerwca na stadionie MOSIR przy ul. Olimpijskiej 3 zorganizowane zostanie wielkie sportowe święto dla wszystkich dzieci - Sportowy Dzień Dziecka.
Imprezę rozpoczniemy od godziny 10 00. Dla wszystkich dzieci przygotowane zostaną konkurencje sprawnościowe po ukończeniu których dzieci otrzymają pamiątkowy medal oraz słodki upominek.
W trakcie trwania imprezy instruktorzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka poprowadzą zajęcia multimedialne i literacko - plastyczne dla dzieci.
Po zakończeniu konkurencji sprawnościowych ok. godz. 11.00 instruktorki z OK Andaluzją prowadzić będą zajęcia taneczne oraz ogólnorozwojowe Fit Kid dla dzieci i wszystkich chętnych od 0 do 100 lat. Podczas trwania imprezy będzie również możliwość malowania twarzy a na boisku ustawiona będzie duża darmowa zjeżdżalnia, będzie możliwość postrzelania z łuku do celu czy pogrania w grę KLAKS.
Od godz. 12 00 rozpoczniemy święto kolorów Holi, co 30 minut od godz. 12.00 do godz. 14 30 odbywać się będą wyrzutów kolorów proszkiem holi, które ubarwiać będą uczestników zabawy.
Całość imprezy planujemy zakończyć ok godz. 15.00.
 
Impreza odbywa się w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie na lata 2022-2023
Organizatorami Sportowego Dnia Dziecka są: Miasto Piekary Śląskie, MOSIR Piekary Śląskie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka, OK Andaluzja, Policja Piekary Śląskie, Straż Miejska Piekary Śląskie, Straż Pożarna Piekary Śląskie, WOPR Piekary Śląskie, Piekarskie Koła, Lecymy Durś, APN Olimpia Piekary Śląskie, J Academy Piekary Śląskie, UKS Champions Piekary Śląskie,

MOSiR w sieci