Aktualności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Tour de Piekary – zamknięcie ulic

MOSiR Piekary Śląskie informuje, że w związku z organizacją wyścigu rowerowego  TOUR DE PIEKARY w sobotę  19 września 2019 roku w godzinach 900 – 1500 zamknięte dla ruchu kołowego zostaną następujące ulice

- Do Kopca

- Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Do Kopca do skrzyżowania z ul. Inwalidów Wojennych

- Inwalidów Wojennych od Jana Pawła II do skrzyżowania z Wyzwolenia

- Wyzwolenia od skrzyżowania z Inwalidów Wojennych do skrętu w ul. Do Kopca.

W wyznaczonym sektorze ruch pieszy dozwolony będzie wyłącznie po chodnikach i poboczach.

Dla zachowania bezpieczeństwa uczestników i obserwatorów należy zwrócić szczególną uwagę          

na zachowanie i przemieszczanie się dzieci i zwierząt domowych.

W wyznaczonym pasie drogowym zabronione jest parkowanie samochodów.


Plakat
…...............

MOSiR w sieci